نمایش 37–54 از 141 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوشن رده 80

بوشن یا Coupling نوعی از اتصالات است که بصورت یک تکه لوله بسیار کوتاه بوده که برای اتصال دو لوله یا اتصال لوله با تجهیزات پایپینگ استفاده شده و دارای شیارهای رزوه ای یا جوشی میباشد. بوشن ها از سایز 6 به بعد سفارشی میشود.

بوشن رده 40

بوشن یا Coupling نوعی از اتصالات است که بصورت یک تکه لوله بسیار کوتاه بوده که برای اتصال دو لوله یا اتصال لوله با تجهیزات پایپینگ استفاده شده و دارای شیارهای رزوه ای یا جوشی میباشد. بوشن ها از سایز 6 به بعد سفارشی میشود.

بوشن رده 20

بوشن یا Coupling نوعی از اتصالات است که بصورت یک تکه لوله بسیار کوتاه بوده که برای اتصال دو لوله یا اتصال لوله با تجهیزات پایپینگ استفاده شده و دارای شیارهای رزوه ای یا جوشی میباشد. بوشن ها از سایز 6 به بعد سفارشی میشود.

بوشن رده 10

بوشن یا Coupling نوعی از اتصالات است که بصورت یک تکه لوله بسیار کوتاه بوده که برای اتصال دو لوله یا اتصال لوله با تجهیزات پایپینگ استفاده شده و دارای شیارهای رزوه ای یا جوشی میباشد. بوشن ها از سایز 6 به بعد سفارشی میشود.

سه راهی استیل

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

سه راهی درزدار

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

سه راهی رده 80

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

سه راهی رده 40

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

سه راهی رده 20

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

سه راهی رده 10

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات بوده که امکان دریافت یک انشعاب با سایز بزرگتر یا کوچکتر از مسیر لوله کشی را بوجود می آورد. سه راهی تبدیل ها در انواع سایزها موجود می باشند.

زانو جوشی مانیسمان

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی استیل

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی درزدار

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی رده 80

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی رده 40

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی رده 20

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

زانو جوشی رده 10

اتصالات زانو جوشی به جهت ایجاد انحراف در مسیرهای لوله کشی در زوایای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از ویژگی های زانو جوشی میتوان به مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی و سایش و موجود بودن در رده های فشاری گوناگون اشاره کرد.

فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون برای اتصال خط لوله و سایر تجهیزات استفاده شده و به فلنج تخت نیز بدلیل شکل ظاهری شناخته میشود. برای جوشکاری فلنج های اسلیپون معمولا از روش Fillet Welding استفاده میشود. شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه ارائه دهنده انواع فلنج اسلیپون در سایز ها و کلاس های مختلف می باشد.