درخواست اخذ نمایندگی از ما

اعطای نمایندگی شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه

شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه تامین کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، ساختمانی و آب و فاضلاب در راستای توسعه در توزیع محصولات و ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب نیاز به همکاری عرضه کنندگان محترم محصولات صنایع آب و فاضلاب و کشاورزی در قالب اعطای نمایندگی فروش را دارا می باشد.


شرایط اعطای نمایندگی شرکت فیدار پترولیوم خاورمیانه


مدارک لازم:

1.کپی کارت ملی و شناسنامه مالک و شرکاء و اساسنامه شرکت

2.کپی جواز کسب و سند مالکیت فروشگاه یا شرکت

3. مبلغ 2.000.000.000 ریال سفته یا چک بدون تاریخ به نام فروشگاه فیدار پترولیوم خاورمیانه جهت ضمانت

4. خرید نقدی محصولات جهت چیدمان در فروشگاه به مبلغ 400.000.000 ریال در ابتدای همکاری

5. خرید حداقل ماهیانه بصورت متداوم 200.000.000 ریال

فُرم درخواست اخذ نمایندگی